Pousorje

KAKO JE gospodin Šerif Isović direktor Porezne uprave FBIH, od ZAHTJEV ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA protiv njega kao Direktora Poreskeuprave Federacije istu PRETVORIO u krivično djelo NASILNIČKOG PONAŠANJA protiv svoga referenta Ćosatović Esada.

KAKO je Tužilac gospodin Huso Hrustanović, tužilac Tužilaštva-Tužiteljstva
ZE-DO kantona PODIGAO LAŽNO konstruisanu OPTUŽNICU protiv Ćosatović
Esada, zaposlenika Poreske uprave, za nepostojeće krivično djelo NASILNIČKO
PONAŠANJE.


Kako je moguće da Kantonalno Tužilaštvo-Tužiteljstvo ZE-DO kantona radi po
narudžbi i za potrebe Direktora poreske uprave Federacije BIH, gospodina Šerifa
Isovića na LAŽNOJ konstrukciji krivičnog djela Nasilničkog ponašanja I podizanja
Optužnice tamo gdje postoji SAMO PISANJE U WORDU I postoji samo neuspjeli
pokušaj slanja Email-a.

U članu 17. Stav 4. i Stav 6. ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM
VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE, ( Službeni glasnik BiH, br. 25/04, 93/05, 15/08,
48/07 i 63/23 )


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top