Vijesti

Direktor Kazneno-popravnog zavoda Rusmir Isak i direktor Sudske policije Dženad Grošo, održali su konstruktivan sastanak u Kazeno popravnom zavodu u Zenici.

Direktor Kazneno-popravnog zavoda Rusmir Isak i direktor Sudske policije Dženad Grošo, održali su konstruktivan sastanak u Kazeno popravnom zavodu u Zenici.

Na sastanku su prisustvovali i saradnici direktora Sudske policije. Razgovarali su o unapređenju saradnje između njihovih institucija, kao i o različitim aspektima njihovog rada.

Oba direktora su se složila da je važno kontinuirano raditi na poboljšanju rada svojih institucija kako bi se osigurala sigurnost i efikansost.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top